Affärsidé / Vision / Mål / Strategier

Affärsidé
Vi erbjuder våra kunder tekniskt avancerade tjänster inom systemutveckling, systemintegration och projektledning.

Vision
Vi ska anses som det mest kompetenta och tillförlitliga konsultbolaget i Östergötland när det gäller utveckling av tekniska system.

img_4921

Mål

  • Att växa med 4 personer per år (de flesta med examen från C- eller D-linjen).
  • 5 kunder som rankar oss som bästa konsultleverantör.

Strategier

  • Regelbundet stämma av med våra kunder vilka förväntningar som finns på Atero och konsulten.
  • Utföra uppdrag som minst tar en kalendermånad och i normala fall mer än 1/2 år.
  • Erbjuda konkurrenskraftiga timpriser genom låga overheadkostnader och förmånliga anställningsvillkor.
  • Rekrytera kompetenta och erfarna personer med kapacitet vi redan vet är god, men aldrig rekrytera från kund.
  • Erbjuda stor frihet för de anställda att förädla sin kompetens.
  • Marknadsföra oss genom nära kundrelationer.
English Swedish