Systemarkitekt / Systemingenjör

img_5004Atero har och har haft ett antal uppdrag som Systemarkitekt / Systemingenjör på företag som Autoliv, Ericsson, Nokia, Saab Dynamics, Saab Aerosystems, Saab TransponderTech, Stockholms Läns Landsting, SMHI och Linköpings Universitet inom vitt skilda verksamhetsområden.

Beroende på kundens önskemål har olika metoder använts för att formulera krav. Atero har stor erfarenhet av att definiera och hantera krav med hjälp av användningsfall (RUP), verktyg såsom DOORS samt givetvis även med konventionella kravspecifikationer i dokumentform.

Ateros konsulter har även lång erfarenhet av att utifrån en given kravspecifikation designa en övergripande lösning och därefter bryta ned den i delsystem. För att göra har ofta modelleringsverktyg för UML såsom Rational Rose, Enterprise Architect och Rhapsody använts.

English Swedish