Distribuerade system

De projekt Atero normalt deltar i är utvecklingsprojekt av tekniskt komplexa produkter där mjukvaran ofta är spridd över ett antal olika samverkande datorer.

img_5228

Atero har lång erfarenhet av design och implementation av distribuerade system och protokoll i ett antal tillämpningar åt exempelvis Ericsson, Saab Dynamics och Teligent.

English Swedish