Chung, Kang

Presentation
Kang är i grunden en civilingenjör inom Datavetenskap med 8 års erfarenhet som konsult inom system- och programutveckling samt testning i olika nivåer. Som person är Kang en öppen och rak person som är lätt att arbeta med och lär sig gärna om nya system och tekniker för att sedan gärna dela med sig av kunskaperna på ett prestigelöst sätt. Kang har jobbat med att testa och utveckla taktiska navigationssystem för att sedan arbeta med systemintegrationstestning innan leverans. Med denna erfarenhet så jobbar Kang på ett resultat- och kvalitetsfokuserat sätt med test som intresse och inriktning. Kang har även arbetat med systemutveckling och programmering av militära marksystem samt teamledning. Under uppdragen har Kang främst jobbat med Ada95 och C/C++ i Linux/UNIX miljön samt inom områdena kravhantering, test, programvaru- och systemutveckling. Kang uppfattas som noggrann, ihärdig, resultatinriktad, rak, självgående, pålitlig och social.

Konsultroller
Programvaruutvecklare, Verifierare / Testare, Systemintegrationstestare, Teamledare.

Teknikområden
Försvarsindustrin, Taktiska Navigationssystems, Inbyggda system, Realtidssystem.

English Swedish