Tindholm, Klaus

Presentation
Klaus har arbetat i system- och programvaruutvecklingsprojekt i 18 år. Han har 12 års erfarenhet från telekommunikationsindustrin, som inneburit arbete med nätnoder, bärarnät, tjänsteskapande system och övervakningssystem. Klaus har 3 års erfarenhet från försvarsindustrin där han arbetat med missilteknik. Övrig tid har ägnats åt allt från styrsystem till säljstödsystem. Som person är Klaus målfokuserad och ser pragmatiska lösningar och tydliga processer/metoder som vägen till vinstgenererande projekt. Han tycker att teknik är roligt, men har även på senare år kommit att njutit av projektledarroller, sistnämnda som inneburit ledning av projekt upp till 40 personer. I projektledarrollen har ekonomiskt ansvar varit en naturlig och viktig del.

Konsultroller
Systemarkitekt / Systemingenjör, Teamledare / Teknisk projektledare, Programvaruutvecklare, Verifierare / Testare, Metodutvecklare och Processutvecklare.

Teknikområden
Datakommunikation, Distribuerade system, Inbyggda system, Realtidssystem och Telekommunikation.

English Swedish